Minőség- és Környezetirányítás, Biztonság

FK RASZTER Építő ZRt. 1998.évtől folyamatosan fenntartja és működteti minőségirányítási rendszerét. Környezet és biztonsággal kapcsolatos szabványok szerinti elemek együttesével integrált irányítási rendszert alakítottunk ki.

Nemzetközi irányelvekre építve megfogalmaztuk a cég Minőség-, Környezet és Biztonsági Politikáját.

Célunk Építtetőink, érdekelt feleink, munkatársaink bizalmának megnyerése és megtartása, valamint a környezeti terhelések minimalizálása, a sérülések és balesetek megelőzése, illetve a munkahelyi megbetegedések kockázatának csökkentése.

Integrált rendszerben szabályoztuk a társaság szervezeti felépítésének megfelelően a tevékenységek és feladatkörök összességét a beszerzéstől a végső átadásig, valamint a garanciális időszakban fennálló kötelezettségek és intézkedések rendjét.
Meghatároztuk a társaság tevékenysége során alkalmazott technológiák, anyagok, berendezések, által okozott környezeti terheléseket és biztonsági kockázatokat, valamint a lehetséges veszélyhelyzeteket is. A felmérések valamint a hatósági és jogi követelmények alapján kidolgoztunk fejlesztési irányú céljainkat és kapcsolódó előirányzatainkat. A célok megvalósításához akciókat és programokat rendelünk, illetve valósítunk meg, ezáltal környezeti és biztonsági teljesítményünket folyamatosan javítjuk. Dokumentációs rendszerünkben szabályoztuk a hulladékgazdálkodást, a veszélyes anyagok és/keverékek, valamint a hulladékok kezelését, a zaj- és légszennyezettséget, biztonsági kockázatok kezelését a hatályos jogi normákkal összhangban

Környezeti célkitűzéseink között szerepel a keletkező hulladékok építőipari célra alkalmassá tétele, előkezelést követően másodnyersanyagként való használata. A feldolgozás folyamatait szabályoztuk és üzemi gyártásellenőrzési rendszer működtetésével valósítjuk meg a termékké minősítést.

Termékeinket és szolgáltatásainkat  mindig úgy tervezzük meg, hogy figyelembe vesszük a gyártási folyamatokat és az életciklus kezelést.

Magas kockázattal járó munkáinkhoz alkalmazásra és tanúsításra került a  SCC/VCA vagyis Safety Certificate for Contractors (Vállalkozók Biztonsági Tanúsítványa). Előnye a balesetek számának csökkenése, a munkaleállások miatti veszteség minimalizálása, valamint a munkatársak biztonságtudatának növelése is.

Cégünk Fémszerkezeti üzeme a hegesztési tevékenységével kapcsolatos minőségirányítási követelményeket az ISO 3842-2 minőségbiztosítási szabványnak megfelelően végzi, kiegészítve az acélszerkezetek kivitelezésének harmonizált műszaki feltételeit szabályozó az EN 1090-2 szabvánnyal, mellyel biztosítja az EXC3 kiviteli osztály előírásait.

Társaságunk erősödő piaci verseny által támasztott, egyre magasabb minőségi, környezeti és biztonsági követelmények kielégítése, partnerei bizalmának további erősítése, megrendelő körének szélesítése érdekében átfogó rendszer működtetésével, nemzetközi hatályú tanúsításával emeli vállalkozási, kivitelezési és gyártási tevékenységének szervezettségi és minőségi színvonalát.


Tanúsítványaink

ISO 9001

ISO 14001

MOBIL ÚJRAHASZNOSÍTÓ

ISO 45001

SCC

ISO 3834-2

EN 1090-1


Fentiek eredményes teljesítése érdekében állandó ellenőrzéseket és méréseket végzünk, illetve végeztetünk. Alvállalkozónktól és beszállítónktól is megköveteljük a hasonló magatartást. Törekszünk a környezettudatos, biztonságos, illetve minőségi szolgáltatás és gyártás fenntartására és fejlesztésére.

Miskolc, 2019. október 20.

Kalmár László
vezérigazgató